Do čistega doma z zavarovanjem PaketDom

SPLOŠNA PRAVILA KORIŠČENJA BONOV UGODNOSTI BEEPING

1. člen
(vsebina splošnih pravil)
Next d.o.o., Staničeva ulica 7, 1000 Ljubljana, matična št.: 6902545000, ID za DDV: SI 69701466, sprejema ta splošna pravila koriščenja bonov ugodnosti Beeping (v nadaljevanju: splošna pravila), ki urejajo in opredeljujejo temeljne pojme, vsa vprašanja povezana z uporabo bonov do trenutka njihovega unovčenja.

2. člen
(temeljni pojmi)
Bon ugodnosti je izkazni papir, ki ga izda Next d.o.o. v obliki listine in je označena s sedem mestno identifikacijsko kodo, ki bo na vsakem bonu zapisana v obliki črk in številk. Bon je vrednostni in se glasi na denarni znesek, izražen v evrih (EUR). Upravičeni imetnik je kupec bona in/ali oseba, kateri je kupec izročil bon in prenesel pravice, ki iz tega darilnega bona izhajajo. Unovčenje bona je pravno dejanje pri katerem upravičeni imetnik uveljavlja pravice, ki iz bona izhajajo. Unovčenje darilnega bona nastopi, ko upravičeni imetnik izkoristi kodo na spletni strani www.beeping.si

3. člen
(obveznosti Beeping)
Obveznosti spletne platforme Beeping, ki izhajajo iz teh splošnih pravil in relevantne zakonodaje, v razmerju do upravičenega imetnika bona, nastanejo s trenutkom, ko upravičeni imetnik na spletni strani izvrši rezervacijo termina čiščenja gospodinjstva. Upravičeni imetnik lahko primarno uveljavlja pravice, ki izhajajo iz bona, z vnosom kode pri koraku Plačilo na spletni strani www.beeping.si. Od unovčitve bona ugodnosti dalje, bo upravičeni imetnik bona vse zahtevke (npr. jamčevalne, odškodninske idr.) naslavljal na izdajatelja.

5. člen
(obveznosti upravičenega imetnika)
Upravičeni imetnik odgovarja za varno hranjenje bonov, tako da v največji meri prepreči njihovo izgubo ali krajo. V primerih, ko se sedem mestne kode bona ne da določiti, se darilni bon šteje za neveljavnega. Zgolj na osnovi predložitve neveljavnega bona pa upravičeni imetnik ne more uveljavljati pravic v razmerju do Beepinga oz. izdajatelja.

6. člen
(prenos in trajanje pravic iz bona ugodnosti)
Pravice z naslova bona ugodnosti je mogoče prenašati z izročitvijo bona ugodnosti. Novi upravičeni imetnik bona s sprejemom danega darilnega bona pridobi vse pravice, ki jih je imel predhodni upravičeni imetnik darilnega bona. Okvirni čas veljavnosti bonov je naveden na vsakem darilnem bonu. V tem času je dani darilni bon priporočljivo unovčiti. Vse pravice oz. terjatve, ki izhajajo iz darilnega bona pa ugasnejo v rokih, ki jih določa Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 83/2001 s spremembami in dopolnitvami).

7. člen
(unovčenje bona ugodnosti)
Upravičeni imetnik lahko unovči bon ugodnosti zgolj pri izdajatelju bona, tako da na spletni strani v fazi Plačilo vpiše kodo v predviden razdelek. Bon ugodnosti je možno unovčiti le v celotnem znesku in ga ni mogoče zamenjati za denar. V primeru, da je vrednost naročila storitve višja, mora upravičeni imetnik izdajatelju darilnega bona, ustrezno razliko doplačati.

8. člen
(reševanje sporov)
Morebitne spore bosta Next d.o.o. in upravičeni imetnik darilnega bona reševala sporazumno. V primeru neuspeha pa pred stvarno pristojnim sodiščem v Ljubljani.

9. člen
(objava in veljavnost splošnih pravil)
Next d.o.o. bo objavil vsakokrat veljavna splošna pravila na svoji spletni strani www.beeping.si

Ta splošna pravila veljajo od dne 30.4.2016.

KONTAKT
030 70 70 50
SPREMLJAJTE NAS
POSTANITE ČISTILEC
Se ukvarjate s čiščenjem? Pridružite se nam.
PLAČILNA SREDSTVA
PARTNERJI
KONTAKT
030 70 70 50
info@beeping.si
SPREMLJAJTE NAS
POSTANITE ČISTILEC
Se ukvarjate s čiščenjem? Pridružite se nam.
PLAČILNA SREDSTVA
PARTNERJI
© 2020 Beeping. Vse pravice pridržane.